Velkommen til Shell

Velkommen til Shells sikkerhetsopplæring for de som gjør besøk eller skall arbeid på depotet.

Starter her